Problemspelande och spelmissbruk

Casinospel på nätet har de senaste 10 åren växt till en folkhobby, och svenska folket spelar som aldrig förr. Detta har varit en fantastisk utveckling för oss som tidigare har fått hålla tillgodo med usla odds på ett fåtal restaurangers och krogars roulett- och blackjackbord.

Samtidigt har den ökande tillgängligheten också en baksida i form av spelberoende. Den som fastnar i problemspelande riskerar på lång sikt såväl en förödd privatekonomi som sina nära relationer och sin psykiska hälsa. I den här artikeln berättar vi mer om spelberoende, och vart du kan vända dig om du oroar dig över ditt eget eller en närståendes spelande.

Vad är spelmissbruk?

Spelberoende är till skillnad mot exempelvis alkohol- eller narkotikaberoende inte ett direkt fysiskt beroende, men likheterna är ändå påtagliga. Den som är beroende av att spela känner ett starkt inre tvång att spela, och ofta är denna känsla förknippad med känslor at ångest.

När missbrukaren sedan väl sätter sig att spela så försvinner ångesten och hjärnan utsöndrar endorfiner som ”belönar” missbrukaren. Problemet förvärrar sedan sig själv i takt med att missbruket börjar påverka privata relationer, ekonomi, arbete och privatlivet i övrigt. Dessa problem ökar ångesten liksom behovet av den lindring som ”drogen” skänker.

Vem blir spelmissbrukare?

Klart är däremot att de drabbade återfinns i alla socialgrupper, liksom att spelberoende kommer från en mängd kulturella, religiösa och geografiska bakgrunder.Samtidigt är det uppenbart att genetiska faktorer inte räcker till för att förklara vem som utvecklar vare sig problemspelande eller alkoholberoende. Det tycks alltså handla om en kombination av arv och miljö som är svår att kartlägga.Det finns en hel del forskning som tyder på att vissa människor har lättare att fastna i problemberoenden än andra, vilket gör det troligt att människor som har problem med exempelvis alkohol även skulle ha lättare att fastna i problemspelande.

Tecken på spelberoende

Nedan listar vi de vanligaste tecknen på spelmissbruk:

  • Du lånar pengar för att spela.
  • Du har själv uppfattat ditt spelande som problematiskt, men har misslyckats med att upphöra med spelandet.
  • Dina dagar fylls av tankar ditt spelande och på när du ska spela härnäst.
  • Ditt spelande har påverkat ditt privat- eller yrkesliv negativt.
  • Du har någon eller några gånger ljugit för att slippa kritik eller konflikter om ditt spelande.
  • Närstående oroar sig över ditt spelande.
  • Spelandet har påverkat din privatekonomi.

Få hjälp med spelmissbruk

 

Det finns hjälp att få både för spelberoende och deras anhöriga. Ett antal organisationer informerar och bistår med att hitta behandling till människor som lider av spelmissbruk. Om du vill ha information eller hjälpa så vänd dig till Spelberoendes Riksförbund:
www.spelberoende.se
Anonyma Spelberoende: www.ga-sverige.se